เทคโนโลยีดิจิตอลสโครล มาตรฐานคอมเพรสเซอร์ที่เรียบง่าย และมั่นใจ

Last updated: 2 พ.ค. 2561  |  9572 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ในโลกที่ร้อนขึ้นและชั้นบรรยากาศที่ถูกทำลายเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลกับสิ่งแวดล้อม

และเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับอุตสาหกรรมปรับอากาศในการยับยั้งความเสียหายนี้ สำหรับอุตสาหกรรมปรับอากาศนั้น ประสิทธิภาพเชิงพลังงานของระบบปรับอากาศมีความสำคัญมากต่อจำนวนพลังงานที่ใช้ในการทำความเย็นหรือความร้อน ในหลายประเทศมีการกำหนดระดับประสิทธิภาพขั้นต่ำและฉลากประหยัดไฟเพื่อมั่นใจว่ามีการใช้พลังงาน

นอกจากนี้กำลังซื้อที่มากขึ้นของผู้บริโภคเป็นผลให้มีการพัฒนาระบบปรับอากาศที่ให้ความรู้สึกสบายที่ดีกว่าระบบในปัจจุบัน ซึ่งมีความสามารถในการทำความเย็นแบบคงที่ (Fixed Capacity) แนวโน้มทางด้านกำลังซื้อจากผู้บริโภคและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมส่อให้เกิดถึงความต้องการระบบปรับอากาศที่ปรับเปลี่ยนความสามารถในการทำความเย็นได้ (Variable Capacity A/C System) การปรับเปลี่ยนความสามารถในการทำความเย็นทีคุณประโยชน์ที่โดดเด่น กล่าวคือมีค่าประสิทธิภาพเชิงพลังงานแบบฤดูกาล (Seasonal Energy Efficiency)ที่สูงกว่าและสามารถควบคุมช่วงของอุณหภูมิห้องได้ในช่วงที่แคบกว่าเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายกับผู้ใช้มากขึ้น

โคปแลนด์ สโครล (Copeland Digital Scroll Compressor)
มีจุดเด่นคือ ความเรียบง่าย มีลักษณะพิเศษที่มีความสามารถให้ตัวตามแนวดิ่ง (Axial Compliance) ซึ่งทำให้สโครลส่วนที่อยู่กับที่ (Fixed Scroll) สามารถเคลื่อนที่ตามแนวแกนได้เล็กน้อยจึงมั่นใจได้ว่าสโครลส่วนที่อยู่กับที่ (Fixed Scroll) และสโครลส่วนที่หมุน (Orbiting Scroll) จะประกบกันและทำงานสัมพันธ์กันด้วยกำลังที่เหมาะสมตลอดเวลาหลักการทำงานของดิจิตอลสโครล (Digital Scroll Compressor) ตั้งอยู่บนพื้นฐานดังกล่าว

• ก้านสูบ ถูกติดไว้ส่วนบนสุดของสโครลตัวที่อยู่กับที่ เมื่อลูกสูบเคลื่อนตัวขึ้นสโครลตัวบน (ตัวที่อยู่กับที่) ก็เคลื่อนขึ้นเช่นกัน
• Modulation Chamber อยู่ที่ด้านบนของก้านลูกสูบและเชื่อมต่อกับแก๊สแรงดันสูงด้านจ่าย (Discharge Pressure) ผ่านช่องเล็กๆ ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.6 มิลลิเมตร
• โซลีนอยด์วาล์ว (External Solenoid Valve) เชื่อมต่อ Modulation Chamberเข้ากับแก๊สแรงดันต่ำด้านดูด (Suction Pressure)

การใช้พลังงาน คอมเพรซเซอร์ (Compressor) จะทำงานเต็มที่ ในช่วงภาวะมีโหลดแต่ในช่วงสภาวะไร้โหลดซึ่งคอมเพรซเซอร์ Compressor ไม่มีการอัด มอเตอร์จะเดินอิสระแบบไร้โหลด ซึ่งใช้พลังงานเพียงเล็กน้อยประมาณ 10% ของการใช้พลังงานเต็มที่ การผันผวนของค่าการใช้พลังงานทำให้การวัดการใช้พลังงานเป็นไปโดยลำบากดังนั้น มาตรวัดพลังงานที่ใช้จึงต้องมีความสามารถที่จะรวบรวมค่าการใช้พลังงานในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆได้ การใช้พลังงานที่น้อยลงในช่วงภาวะไร้โหลดทำประสิทธิภาพโดยรวมดิจิตอลสโครล สูงขึ้นด้วยสมรรถนะของดิจิตอลสโครล (Digital Scroll) ช่วงการทำความเย็นที่กว้าง (Wide Capacity Range) ดิจิตอลสโครล (Digital Scroll) สามารถทำความเย็นในช่วงที่กว้าง 10-100% ช่วงการทำความเย็นที่กว้างนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

นับเป็นการพัฒนาอยู่เหนือเทคโนโลยีแบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) ซึ่งสามารถทำความเย็นได้ แบบเป็นขั้น (Step) เท่านั้น การทำความเย็นแบบต่อเนื่องทำให้การควบคุมอุณหภูมิในห้องทำได้อย่างแม่นยำ ช่วงการทำความเย็นที่กว้างยังทำให้ได้ประสิทธิภาพเชิงพลังงานแบบฤดูกาล Seasonal Energy Efficiency ที่สูง การเปิด-ปิดคอมเพรซเซอร์ (Compressor) ต้องใช้พลังงานมากการทำความเย็นได้ในช่วงกว้างของดิจิตอลสโครล (Digital Scroll Compressor) ช่วยลดจำนวนครั้งในการเปิด-ปิดลงได้

การปรับเปลี่ยนอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว ความสามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิตามต้องการได้อย่างรวดเร็ว เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความรู้สึกสบายของผู้บริโภคเพราะดิจิตอลสโครล
(Digital Scroll Compressor) สามารถเปลี่ยนกำลังการทำงานจาก 100% ลงหรือกลับกันได้โดยทันที การเปลี่ยนวงจรเวลาของภาวะโหลดและภาวะไร้โหลด ทำให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการความเย็นได้รวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยตัวแปลงความถี่แบบอินเวอร์เตอร์(Inverter) ซึ่งช้า

ความทนทานและน่าเชื่อถือได้ (Reliability) ความทนทานและน่าเชื่อถือได้ของระบบปรับอากาศและอิเล็คทรอนิคส์ถือเป็นปัญหาสำคัญในประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) จะมีระบบอิเล็คทรอนิคส์ซับซ้อนมาก เมื่อรวมความซับซ้อนกับการติดตั้ง ที่ยากลำบากและสภาพอากาศที่รุนแรง จะยิ่งทำให้ปัญหาเรื่องความทนทานและความเชื่อถือได้มีมากขึ้น สถานการณ์ยิ่งซับซ้อนเมื่อมีการต่อบายพาส (Bypass) ระบบอันซับซ้อนจะมีโอกาสเกิดปัญหาสูงกว่า ระบบดิจิตอลสโครล Digital Scroll Compressor นั้นเรียบง่าย รวมถึงบอร์ดอิเล็คทรอนิคส์สำหรับควบคุมคอยล์ร้อน (Outdoor Unit) ของดิจิตอลสโครลซึ่งไม่ซับซ้อน

กะทัดรัด ขนาดที่เล็กลงทำให้ต้นทุนค่าวัตถุดิบ หีบห่อ จัดเก็บ และขนส่งสินค้าต่ำไปด้วยด้วยความเรียบง่ายของคอมเพรซเซอร์ ดิจิตอลสโครลทำให้สามารถออกแบบระบบปรับอากาศให้มีรูปทรงกะทัดรัดและสามารถประหยัดเนื้อที่ได้ถึง 30% จากเทคโนโลยีปัจจุบันทั่วไป

สารทำความเย็นอื่นๆ (Alternate Refrigerants) ปัจจุบัน ดิจิตอลสโครล (Digital Scroll Compressor) สามารถใช้ได้กับสารทำความเย็น R22 และ R407a ทางผู้ผลิตกำลังพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับ R410a เพราะเป็นสารทำความเย็นสำหรับอนาคตสำหรับระบบปรับอากาศ R410a มีข้อดีหลากหลายประการเช่น ประสิทธิภาพพลังงานของระบบปรับอากาศที่ดีกว่ามีดัชนีสภาวะความร้อน (Total Equivalent Warming Index) ที่ดีกว่าเนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนที่ดีกว่า ความสามารถในการทำความร้อนของระบบฮีทปั๊ม (Heat Pump) ที่สูงขึ้น ไม่มีผลกระทบจาก Gliding และการแยกตัวและยังประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากใช้ท่อทองแดงที่เล็กลง และสารทำความเย็นที่น้อยลง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้