เครื่องปรับอากาศทั้งหมด

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ INVERTER

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ ขนาดใหญ่ INVERTER

New

(MSY-JR34VF) ขนาด 33,096 บีทียู

เครื่องปรับอากาสระบบอินเวอร์เตอร์ มาตรฐานการประหยัดพลังงานที่มาพร้อมความคุ้มค่า และเทคโนโลยีความเย็นครบครัน

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง Fixed Speed/Non Inverter

เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า อินเวอร์เตอร์ INVERTER

เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า (มาตรฐาน)

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน อินเวอร์เตอร์ INVERTER

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน (มาตรฐาน)

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง อินเวอร์เตอร์ INVERTER

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง มาตรฐาน