เครื่องปรับอากาศทั้งหมด


สำหรับที่พักอาศัย Residential เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์ Inverter Technology

แอร์มิตซูบิชิ อินเวอร์เตอร์ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

แอร์ไดกิ้น อินเวอร์เตอร์ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

แอร์แคเรียร์ อินเวอร์เตอร์ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

แอร์แอลจี อินเวอร์เตอร์ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

แอร์ฟูจิตสึ อินเวอร์เตอร์ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

แอร์กรี อินเวอร์เตอร์ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

เครื่องปรับอากาศติดผนัง (30,000-36,000 บีทียู)

เชิงพาณิชย์ Commercial เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ Inverter Technology

เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า

แอร์ไดกิ้น เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง ระบบอินเวอร์เตอร์ Inverter Technology

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง

แอร์ไดกิ้น เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง

แอร์แคเรียร์ เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง

แอร์ยอร์ค เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน ระบบอินเวอร์เตอร์ Inverter Technology

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

แอร์เทรน เครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

แอร์ยอร์ค เครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน

แอร์เทรน เครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน

แอร์แคเรียร์ เครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน

เครื่องปรับอากาศซ่อนในฝ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ Inverter Technology

เครื่องปรับอากาศซ่อนในฝ้า ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

แอร์เทรน เครื่องปรับอากาศซ่อนในฝ้า ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

แอร์เทรน เครื่องปรับอากาศซ่อนในฝ้า แบบต่อท่อลม

แอร์มิตซูบิชิ เครื่องปรับอากาศซ่อนในฝ้า แบบต่อท่อลม

แอร์ไดกิ้น เครื่องปรับอากาศซ่อนในฝ้า แบบต่อท่อลม

แอร์แคเรียร์ เครื่องปรับอากาศซ่อนในฝ้า แบบต่อท่อลม

เครื่องปรับอากาศตู้ตั้งพื้น

แอร์เทรน เครื่องปรับอากาศตู้ตั้งพื้น