เครื่องปรับอากาศทั้งหมด


สำหรับที่พักอาศัย Residential เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

แอร์แคเรียร์ แบบติดผนัง Carrier Wall mounted type

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์ Inverter Technology

แอร์มิตซูบิชิ อินเวอร์เตอร์ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

แอร์ไดกิ้น อินเวอร์เตอร์ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

แอร์แคเรียร์ อินเวอร์เตอร์ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

แอร์แอลจี อินเวอร์เตอร์ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

แอร์ฟูจิตสึ อินเวอร์เตอร์ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

แอร์กรี อินเวอร์เตอร์ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

เครื่องปรับอากาศติดผนัง (30,000-36,000 บีทียู)

เชิงพาณิชย์ Commercial เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ Inverter Technology

เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า

แอร์เทรน เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า

แอร์ไดกิ้น เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง ระบบอินเวอร์เตอร์ Inverter Technology

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง

แอร์ไดกิ้น เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง

แอร์แคเรียร์ เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง

แอร์ยอร์ค เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน ระบบอินเวอร์เตอร์ Inverter Technology

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

แอร์เทรน เครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

แอร์ยอร์ค เครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน

แอร์เทรน เครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน

แอร์แคเรียร์ เครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน

เครื่องปรับอากาศซ่อนในฝ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ Inverter Technology

เครื่องปรับอากาศซ่อนในฝ้า ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

แอร์เทรน เครื่องปรับอากาศซ่อนในฝ้า ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

แอร์เทรน เครื่องปรับอากาศซ่อนในฝ้า แบบต่อท่อลม

แอร์มิตซูบิชิ เครื่องปรับอากาศซ่อนในฝ้า แบบต่อท่อลม