เครื่องปรับอากาศทั้งหมด

สำหรับที่พักอาศัย Residential เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์ Inverter Technology

แอร์มิตซูบิชิ อินเวอร์เตอร์ แบบติดผนัง Mitsubishi Inverter

แอร์ไดกิ้น อินเวอร์เตอร์ แบบติดผนัง Daikin Inverter

แอร์แคเรียร์ อินเวอร์เตอร์ แบบติดผนัง Carrier Inverter

แอร์ฟูจิตสึ อินเวอร์เตอร์ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง Fujitsu Inverter

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

แอร์แคเรียร์ แบบติดผนัง

เครื่องปรับอากาศติดผนัง อินเวอร์เตอร์ (36,200 บีทียู)

เครื่องปรับอากาศติดผนัง (30,000-36,000 บีทียู)

เชิงพาณิชย์ Commercial เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ Inverter Technology

แอร์แคเรียร์ แบบแขวนใต้ฝ้า อินเวอร์เตอร์ Carrier Inverter

เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า (มาตรฐาน)

แอร์แคเรียร์ แบบฝังฝ้าเพดาน เป่าลม 1 ทิศทาง

เครื่องปรับอากาศ แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง ระบบอินเวอร์เตอร์ Inverter Technology

แอร์แคเรียร์ แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง ระบบอินเวอร์เตอร์

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง ประหยัดไฟเบอร์ 5

แอร์มิตซูบิชิ เครื่องปรับอากาศฝังฝ้าสี่ทิศทาง

แอร์ไดกิ้น เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง

แอร์แคเรียร์ เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น / แขวนใต้ฝ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ Inverter Technology

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

แอร์เทรน เครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน

แอร์เทรน เครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน

เครื่องปรับอากาศแบบซ่อนในฝ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ Inverter Technology

แอร์แคเรียร์ เครื่องปรับอากาศซ่อนในฝ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ Inverter Technology

เครื่องปรับอากาศ แบบซ่อนในฝ้า ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

แอร์เทรน เครื่องปรับอากาศแบบซ่อนในฝ้า ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

แอร์เทรน เครื่องปรับอากาศแบบซ่อนในฝ้า ต่อท่อลม