แอร์เทรน Trane

Pre-Order

(MYXE-BB5) ขนาดตั้งแต่ 13,000 - 60,000 บีทียู

เครื่องปรับอากาศเทรน แบบแขวนใต้ฝ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ All DC motor ทั้งชุดคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนช่วยให้ประหยัดพลังงานได้ดียิ่งขึ้น

Pre-Order

(MYCE-BB5) ขนาดตั้งแต่ 13,000 - 55,000 บีทียู

เครื่องปรับอากาศเทรน แบบฝังฝ้าเพดาน (กระจายลมรอบทิศทาง) ระบบอินเวอร์เตอร์ All DC motor ทั้งชุดคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนช่วยให้ประหยัดพลังงานได้ดียิ่งขึ้น

Pre-Order

(MYDE-BB5) ขนาดตั้งแต่ 13,000 - 60,000 บีทียู

เครื่องปรับอากาศเทรน แบบซ่อนในฝ้า (ต่อท่อลม) ระบบอินเวอร์เตอร์ All DC motor ทั้งชุดคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนช่วยให้ประหยัดพลังงานได้ดียิ่งขึ้น

MCXA-GB5

13,600 19,200 24,200 30,000 36,500 36,500 40,000 Btu/h

Powered by MakeWebEasy.com