นโยบายบริษัท

Last updated: Mar 25, 2016  |  13059 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 
  ชื่อธนาคาร   สาขา ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี หมายเลขบัญชี
  ธนาคากรุงเทพ   ถนนรัชดาสี่แยกสาธุประดิษฐ์ บริษัท บี.เค.แอร์ซัพพลาย จํากัด กระแสรายวัน 1953034798
 

หลังจากท่านได้โอนเงินผ่านธนาคารแล้ว กรุณาแฟ็กซ์ใบ Payin Slip หรือหลักฐานการโอน
เงินผ่านตู้เอทีเอ็ม เขียนรายละเอียด ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ ส่งแฟ็กซ์มาที่ 
02-294-2973 (ถึงคุณเล็ก,คุณนวล) หรือช่องทางการแจ้งชําระเงินอื่นๆทางด้านล่าง

 
ช่องทางการแจ้งชําระเงิน
1.แจ้งผ่านอีเมลร้านที่ bkairsupply@hotmail.com bkairsupply@gmail.com
sales@bkairsupply.com

2.แจ้งผ่านระบบ SMS ที่เบอร์ : 089-444-6196 
3.แจ้งผ่านแฟกซ์ที่เบอร์ : 02-294-2973 

4.แจ้งผ่าน LINE ID : Nick_arswin
5.
แจ้งผ่านเว็บบอร์ด
 
โดยรายละเอียดสำคัญที่ต้องแจ้งให้ทราบมีดังนี้
1.เลขที่ใบสั่งซื้อ
2.ชื่อ/นามสกุลผู้ซื้อ
3.ที่อยู่และชื่อบริษัทเพื่อออกใบกำกับภาษีที่ถูกต้อง
4.เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
5.ยอดเงินที่ชำระตามจริง
6.ธนาคารที่ชำระ (บัญชีธนาคารของทางร้านที่ท่านชำระเงินเข้ามา)
7.วันที่/เวลาที่ชำระเงิน

 
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ 02-294-5260, 02-294-5261
02-284-2826, 02-294-2972 หรือ ติดต่อเรา


นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ
เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ
• ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
• ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ ทางบริษัทฯ มีค่าเสียหายจากค่าดำเนินการ 20% ของราคาสินค้า
โดยมีขั้นตํ่าที่ 2,000 บาท ต่อสินค้า 1 ชุด
• ทางบริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าเสียหาย และค่าดำเนินการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มี
ชื่อผู้สั่งซื้อเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น
• หากเป็นสินค้าสั่งพิเศษและอะไหล่ไม่สามารถ
การยกเลิกการสั่งซื้อได้ทุกกรณี บริษัทฯ
ต้องขออนุญาตเก็บมัดจำเต็มจำนวน


การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ
หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ หมายเลข [089-444-6196]
หรือ อีเมล์ [bkairsupply@hotmail.com]
 
นโยบายการคืนสินค้า/ เปลี่ยนสินค้า
เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบ
ความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากกระบวนการผลิต ทางบริษัทฯ
จะประสานงานเข้าไปตรวจเช็คแก้ไข หรือเปลี่ยนสินค้าให้ท่านกรณีไม่สามารถแก้ไขได้
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า
2.สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านรับสินค้ามา กล่องบรรจุภัณฑ์
บัตรรับประกันเอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ
3.เมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้
ตามที่ตกลงไว้
4.ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข [089-444-6196]

เงื่อนไขการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต
หรือจากการส่งสินค้าผิดเท่านั้น
• บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัท
จะทำการคืนเงินให้ท่าน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน
• บริษัทฯ จะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้ากลับมา ไปยังบัญชีธนาคาร
ที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น

นโยบายด้านความปลอดภัย
เว็บไซต์ [www.bkairsupply.com] ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย
(Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับบริษัทฯ ดังนั้น เราจึงได้กำหนด
แนวปฎิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 

1.บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสัญญาว่าจ้าง
บริษัทภายนอก (Outsourcing Contract) ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย
2.บริษัทฯ ได้กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงาน
ของบริษัท อย่างชัดเจน
3.บริษัทฯ ได้ทำการสแกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูล
อย่างสม่ำเสมอ
4.บริษัทฯ ได้ทำการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายความเป็นส่วนตัว
[www.bkairsupply.com] ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการรักษา
ความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังต่อไปนี้ 

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
ทางเว็บไซต์ [www.bkairsupply.com] จะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมล์และการโทรศัพท์เท่านั้น
โดยในส่วนหัวเรื่องของอีเมล์จะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุกครั้ง

หากท่านต้องการติดต่อกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าหรืออื่นๆ ท่านสามารถติดต่อได้ทางหน้า
"ติดต่อเรา" หรือการอีเมล์หรือโทรศัพท์ ตามข้อมูลที่แจ้งในทุกหน้าของเว็บไซต์

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ [www.bkairsupply.com]
ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ [www.bkairsupply.com] ได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและ
บริการต่างๆ ของบริษัทฯ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เราอาจใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์
เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์
ของเราซึ่งเราจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล [1. วัน และเวลา
ในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 2. การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ 3. เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม 4. ประเภท
ของการสืบค้น 5. ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 6. การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลัง
การเข้าชมเว็บไซต์ของเรา]

[www.bkairsupply.com] อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้า
ที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และใช้บริการต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัย
ของเว็บไซต์นั้น เราอาจใช้ระบบ "คุกกี้" (cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้
เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ "คุกกี้" นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยเว็บไซต์ของเราซึ่งจะเก็บข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้
• หมายเลขไอพี (IP Address)

• ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถึง
• Web Page ที่เข้าเยี่ยมชม
• เวลาที่เยี่ยมชม (Access Time)
• เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของบริษัทฯ (Referring Website)

การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์ [www.bkairsupply.com] นั้น จะถูกนำไปใช้
เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อัน
ประกอบไปด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ และนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือ
บริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

อย่างไรก็ตามในกรณีที่เราต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว
ข้างต้นเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง

หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ ผ่านกระบวนการสมัคร
• ชื่อ-นามสกุล

• ที่อยู่
• Email เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร
• เลขประจำตัวประชาชน

ให้กับเว็บไซต์เรา ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซต์
เราแล้วเราจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูล
เป็นความลับตามพระราชบัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเราจะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่เรา และท่าน
ยังคงมีการติดต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มาหาเรา
เราจะเก็บเนื้อหาในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการโต้ตอบ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็น
ในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของเรา
ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์ [www.bkairsupply.com] จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคล
ภายนอกอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ เราจะไม่เปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่ 1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจ
แก่เว็บไซต์เราในการดำเนินการ หรือ 2. ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้น
ธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ 3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต
หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ [www.bkairsupply.com] อาจได้รับ
การร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเรา ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย เว็บไซต์ [www.bkairsupply.com] อาจทำความตกลงไว้
กับผู้ให้บริการภายนอก (Third Party) ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของเราและการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของเรา ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงาน
ให้กับเรา หรือเข้ามาดำเนินการในนามของเรานั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์
[www.bkairsupply.com] ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผล
ใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ [www.bkairsupply.com] ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามา
ให้การสนับสนุนการบริการของเรา องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูล
เป็นความลับของเราด้วยเช่นกัน

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล
เว็บไซต์ [www.bkairsupply.com] จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
โดยไม่มีอำนาจ

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล
เว็บไซต์ [www.bkairsupply.com] มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่าน
เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ เรายัง
มีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต
ทาง [www.bkairsupply.com] จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน
หรือผู้ให้ข้อมูลได้และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดย
จำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
ได้ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล
ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผย
ข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
[www.bkairsupply.com] จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไข
อย่างเหมาะสม [www.bkairsupply.com] จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง [www.bkairsupply.com] ได้ 3 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 - จดหมายทางไปรษณีย์ [ตามที่อยู่ของบริษัทฯ]
ช่องทางที่ 2 - จดหมายทาง E-mail address : bkairsupply@hotmail.com
ช่องทางที่ 3 - ติดต่อผ่าน [www.bkairsupply.com] [กรอกรายละเอียดได้ที่เมนู ติดต่อเรา]
 
ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก
หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถ
ใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้  โดยติดต่อมายัง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถนน นนทบุรี ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ 02-547-5960, 61
โทรสาร 02-547-5973
E-mail : webmaster@moc.go.th
 

Powered by MakeWebEasy.com